Tanker om lek

Tanker om lek

En bør også kunne stille seg undrende til hvorvidt barn trenger alt av leketøy. I dag finnes det nesten uendelig med forskjellig leketøy.

Aldri har vel teknologien og økonomien vært i større vekst en i dag, valgmulighetene og inntrykk fra media er enorme.

Man kan finne mange forskjellige typer leketøy. Leker er en stor del av barnas liv, derfor er det viktig at voksne tenker over hvilke leker barna trenger, og hva de forskjellige tyer leker kan gi barna. Ta for eksempel enkelte dukker, som er svært populært for unge jenter. Med sine store lepper, smale midjer, hard sminke og store hoder, får barn feil kroppsidealer og verdier blir materialistiske. Dukkene fremmer feil skjønnhetsideal, da eneste måte for å oppnå samme utseende som dukkene er gjennom plastiske operasjoner og spiseforstyrrelser.

En leke er ikke bare en leke for ett barn, man kan få mye kunnskap og kreativitet gjennom leker, og dette er med på å gi barn en identitet.

En bør også kunne stille seg undrende til hvorvidt barn trenger alt av leketøy. I dag finnes det nesten uendelig med forskjellig leketøy. Lego kommer ikke lenger bare i klosser, som barnet selv må bruke fantasien til å lage dyr, planter og lignende. I dag er dette allerede ferdigprodusert, så barnet har ferdige løver og elefanter. Hvordan kan barnet da få brukt sine evner til å selv tenke og lære konstruksjoner? Selvfølelsen vil blomstre ved å evnen til å skape noe selv, derfor bør en tenke nøye over hvilke leker barna har tilgang til.

Begrepet frilek hører sammen med den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782?1852), som har hatt stor påvirkning på barnehager her til lands. Han mente at læring skulle være gøy og at leken måtte være tilpasset hvert enkelt barns nivå.

«Gjennom lek får barn styrket identiteten og selvfølelsen sin. Sosial lek og rollelek innholder kommunikasjon og samhandling mellom barna som gir barna utfordring, der de kan prøve ut sin innflytelse og å få trening i å diskutere og forhandle seg frem til løsninger»(Røys2007:116).

Leken er et sosialt samspill mellom barna, det krever samarbeid, kommunikasjon og konsentrasjon. Den stimulerer kreativiteten og utvikler fantasien. Med en god fantasi kan barnet lettere finne på ting selv, noe som styrker både identiteten og selvfølelsen gjennom mestringene.

Den frie leken vil derfor være med på å utvikle barnas identitet og selvfølelse.

Barn som får leke fritt uten stadig innblanding og hjelp fra voksne vil oppleve flere mestringer. De lærer å ordne opp i problemer og konflikter selv. Barna vil da oppleve å føle seg vellykkede, som har mye å si på selvfølelsen og utviklingen av en egen identitet.

Ifølge rammeplanen (2006) er det å få delta i lek og få venner grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.

Barn lærer mye gjennom frilek, den har en stor betydning for utviklingen av barnets personlige og kulturelle identitet. De får prøve ut andre roller gjennom rolleleken, som for eksempel mor og far, hvor barnet lærer å forstå seg selv og andre. Empatien utvikles når en setter seg inn i andres situasjoner og roller. Barn får prøvd ut følelser og erfaringer på en helt trygg måte gjennom lek. Ved at barnet leker en doktorlek kan dette gjøre neste legebesøk enklere for barnet.