Fortolling av bil og annet kjøretøy i Norge

Dersom du skal importere bil eller andre kjøretøy, som privatperson, er det viktig at du deklarerer bilen og betaler merverdiavgiften først. Dette skal du gjøre før du til betaler engangsavgift til Skatteetaten og godkjenner og registrerer kjøretøyet. Det er mye å huske på og det er mye informasjon du skal være klar over før du importerer en bil eller et annet kjøretøy, men her skal du få en kort, liten oversikt.

Dette skal du vite før om fortolling

Før innførselen må du undersøke med Statens vegvesen om hvilke tekniske krav det stilles til ditt kjøretøy i Norge. Husk også å undersøke om det er eksportrestriksjoner eller behov for eksportklarering i lander du kjøper kjøretøyet fra. Her står du på egne ben, og dette er noe du selv må finne ut av sammen med selger, og dette har ingenting med norske tollmyndigheter å gjøre.

Når du ankommer den norske grensen må du melde deg til rød sone ved en betjent grenseovergang. Du kan lese mer om de forskjellige tollstedene hos toll.no. Videre kan du bruke de utenlandske skiltene i de 30 neste dagene, dersom kjøretøyet er forsikret. Om du ikke har tegnet forsikring på forhånd blir du nødt til å tegne en forsikring med Grenseforsikringen hos Tolletaten på stedet. Enten du velger å fortolle bilen på stedet, fortolle et annet sted innen gitt frist (transittering) eller å bruke en profesjonell aktør for å fortolle bilen for deg er det viktig at bilen er forsikret og er i forsvarlig teknisk stand.

Skrevet i samarbeid med billån.io