https://www.youtube.com/watch?v=95_Vg99mQ94

«Dumme folk gjør dumme ting»