Bryter Norge EØS-avtalen med sitt forbud mot nettcasino?

Norges gamblinglover er omfattende og svært strenge når det kommer til både reklame for, og å tilby gambling på nettet. Men er det lovlig i forhold til resten av Europa?

Ettersom casinoene har mulighet til å driftes på regionalt basis, og tilby tjenester til spillerne i hver enkelt jurisdiksjon, kan det hende at det norske lovverket ikke holder vann når det også benyttes i andre jurisdiksjoner (lovområder) – i alle fall hvis EØS kommer til samme konklusjon som i NAV-skandalen. Dersom EØS finner ut at Norge bryter loven, kan det åpne opp for en rekke nye norske bookmakere og casinoer som kan drive på lovlig vis.

I Norge er det kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som er lisensierte selskaper med tillatelse til å tilby gamblingtjenester til norske innbyggere. Alle andre casinoer drives fra andre jurisdiksjoner utenfor Norge, med tillatelse til å tilby pengespill til innbyggerne i en bestemt jurisdiksjon. For eksempel kan innbyggere i Sverige gamble hos casinoer med lisens i Sverige.

Lovgivningen beordrer banker til å blokkere betalinger

Historien er litt annerledes i Norge, men lovgivningen går faktisk så langt som til å beordre banker om å blokkere bankbetalinger til casinoer og gamblingselskaper, selv om de befinner seg i et annet land. Med tanke på den store NAV-skandalen vedrørende utbetalinger til innbyggere som har oppholdt seg i EØS-land, kan det være at gamblinglovene i Norge også er ulovlig? Som denne typen blokkering av betalinger?

Det har tidligere kommet klager til EØS på de norske gamblinglovene, men så langt har ikke Norge gitt etter en eneste tomme. Det er et voksende press innad i Norge for å få gjennomslag for endringene i lovverket. Argumentet er at store deler av omsetningen forsvinner ut av Norge, og spillerne havner på det «sorte markedet» fordi tilbudet i Norge er for dårlig. Det gjenstår imidlertid å se om myndighetenes planer om å styrke dagens monopolmodell vil støte på problemer i forhold til EØS-lovverket – siden det er fundamentalt uenig på punktet om frie markeder.

Fokus på disse lovene, og eventuelle søksmål som lykkes, vil ha en vanvittig påvirkning på kommende norsk gamblinglovgivning. Det finnes to mulige utfall dersom EØS ser på saken: enten vil Norge få medhold i at lovverket er gyldig, eller så kan landets lover bli erklært ulovlige i forhold til EØS-lovene som Norge er forpliktet til å følge. I NAV-skandalen resulterte dette i at fengselsstraffer ble omgjort, og beslaglagte midler ble utbetaling igjen. Estimat viser at norske spillere omsetter for mellom 1,7 – 2 milliarder norske kroner i året, så de økonomiske ringvirkningene av en ny skandale vil bli store.